Požiadavky na systém - nároky na prevádzku podnikového informačného systému Money S5


Money S5 používa modernú viacvrstvovú architektúru - k jedinému serveru sa môžu pripojovať desiatky používateľov na klientskych staniciach v pobočkách a inde. Komunikácia sa uskutočňuje cez internú sieť alebo internet, prostredníctvom vzdialenej správy dát z ktoréhokoľvek počítača alebo aj cez GPRS a Wi-Fi z mobilného telefónu či PDA. V prípade menších predajní môže byť klient aj server nainštalovaný na jedinom PC.

logo vista w7

Informačné systémy Money sú
certifikované pre Windows Vista
a 100% kompatibilné s Windows 7.


Klientska stanica

Bežný používateľ Money S5 vidí používateľské rozhranie podobné tomu, ktoré pozná napr. z programu Microsoft Office a iných, čo slúži k jednoduchšej a rýchlejšej orientácii v programe a rýchlejšiemu zaučeniu. Je to umožnené tým, že na pozadí beží najmodernejšia objektovo orientovaná aplikácia, vytvorená v prostredí Microsoft. NET a v jazyku C#. K svojej prevádzke využíva Microsoft. NET Framework verzie 3.5.

Funkčnosť aplikácie je z technologických aj používateľských dôvodov rozdelená do modulov podľa jednotlivých oblastí riešenej problematiky. Jednotlivé moduly sa potom môžu pripojovať k rôznym inštanciám (čiastkovým súborom dát) databázového servera.

Dátový server

Databáza slúži k uchovávaniu účtovaných dát a všetkých informácií, ktoré systém Money S5 spracováva. Systém využíva Microsoft SQL Server 2005/2008, ktorý je výhodný pre svoju kompatibilitu, rýchlosť a bezpečnosť dát. Pritom je možné využiť niekoľko edícií ponúkaných výrobcom, firmou Microsoft, začínajúc verziou Express Edition, ktorá je k dispozícii zdarma, až po Enterprise Edition uspokojujúcu aj tie najnáročnejšie požiadavky na výkon, škálovateľnosť, dostupnosť, zdieľanie dát s inými aplikáciami či možnosťou administrácie.

Otvorená a flexibilná platforma

Chovanie aplikácie riadiace beh informačného systému Money S5 je riadené metadátami. Zjednodušene povedané, informácie vami uložené do databáz obsahujú odpoveď na otázku „čo", ale metadáta na otázku „ako". Od základných metadát, ktoré obsahujú informácie o chovaní objektov v aplikácii (zobrazenie, spracovanie, uloženie), môže byť odvodené ľubovoľné množstvo objektov, riadiacich ďalšie činnosti. Ich správa sa vykonáva pomocou internej aplikácie, ktorej súčasťou je generovanie kódu v jazyku C# a SQL skriptov pre vytváranie tabuliek a relácií v databáze.

Vďaka tomuto prostrediu je systém otvorený tvorbe nových modulov certifikovanými partnermi spoločnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., pri zachovaní jednotného vzhľadu, ovládania, stability a výkonu. S využitím metadát je tiež možné definovať celkom nové funkcie, ktoré nejde akokoľvek odlíšiť od klasických tlačových zostáv, modulov pre správu prístupových práv či fakturácií, pretože sa všetky zakladajú na rovnakom objektovom systéme.

Bezpečnosť systému

Money S5 používa pre uloženie dát modernú databázovú platformu Microsoft SQL Server 2005/2008 v transakčnom režime. Preto sa vám nemôže stať, že dôjde k poruche konzistentnosti dát – pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu nejaká transakcia nedokončí, pri opätovnom spustení sa všetko vráti do stavu, v akom transakcia začala.

Technické nároky

Konkrétne parametre hardvérového vybavenia sa výrazne líšia podľa požiadaviek klienta a hlavne podľa počtu PC, na ktorých je systém používaný. Uvedené hodnoty je však možné brať ako orientačné, postačujúce pre bežnú prevádzku.

  Nároky na server * Klientska stanica Samostatné PC **
Procesor Intel Dual Core 3 GHz 2 GHz a vyšší Intel Dual Core 2,5 GHz a vyšší
Operačná pamäť 4 GB RAM a viac 2 GB RAM 3 GB RAM
Pevný disk SATA/SAS 7200 ot./min. 1 GB voľného miesta SATA/SAS 7200 ot./min.
Grafika 1024×768 1024×768 1024×768
Operačný systém Windows Server 2003/2008 Windows XP SP3 a vyšší Windows XP SP3 a vyšší
Databáza MS SQL Server 2005/2008 ***  -  MS SQL Server 2005/2008 ***

* Nároky sú uvádzané pre server s 5 pripojenými stanicami. S vyšším počtom nároky stúpajú (napr. 20 klientskych staníc: procesor Quad Core Xenon, 12 GB RAM, HDD 3 Gb/s RAID).
** Systém Money môže bežať i na jedinom PC, na ktorom je nainštalovaný lokálny SQL server pre vedenie informačnej databázy. Kompletné účtovníctvo je potom možné viesť na jedinom počítači.
*** Verzia Microsoft SQL Servera je vybraná podľa konkrétnych požiadaviek, vrátane možnosti využiť bezplatnú verziu SQL Express.