Money S5 - moduly

Money S5 je "modulárny systém", implementovaný na mieru zákazníkovi. To znamená, že zo širokého sortimentu ponúkaných modulov si vyberiete tie, ktoré využijete vo vašej spoločnosti, a naši technici ich prípadne ďalej prispôsobia vašim potrebám. Získate tak dve výhody naraz: neplatíte zbytočne za niečo, čo nebudete využívať (každý modul je spoplatnený samostatne) a vo vašej účtovnej agende vám nebudú prekážať nepoužívané časti systému.

Architektúra Money S5 sa riadi logikou "metadát". V ich rámci sú definované základné operácie s účtovnými informáciami (ktoré zadáva bežný používateľ) - práca so zoznamami, vyhľadávanie, preberanie informácií apod. Pre technikov spoločnosti CÍGLER SOFTWARE a ich obchodných partnerov je k dispozícii tzv. metadatamanager, ktorý je schopný konfigurovať a vytvárať ďalšie väzby a funkčnosti systému. Pomocou definície nových metadátových štruktúr je možné jednoducho a rýchlo vytvoriť celkom nové moduly, ktoré si ale zachovávajú bežný dizajn a rovnakú základnú funkčnosť, ako ostatné moduly Money S5.

Dostupné moduly Money S5

spolu so základným popisom. Kliknutím na nadpis zobrazíte podrobnejšie informácie.

Účtovníctvo

 • vedenie podvojného účtovníctva, evidencia DPH a tvorbu výstupov na základe požiadaviek legislatívy
 • zoznam údajov z rôznych evidencií, previazaných s modulom
 

JetWEB S5

 • aplikácia pre tvorbu webovej prezentácie a správu internetového obchodu
 • priama nadväznosť do systému a previazanosť s ďalšími zákazníckými riešeniami

Fakturácia

 • evidencia rôznych typov faktúr vystavených i prijatých
 • možnosť zobrazenia zoznamu položiek faktúr vystavených i prijatých
 

Mobile S5

 • modul slúžiaci k pripojeniu PDA a mobilných telefónov k Money S5
 • plnohodnotný a plne funkčný mobilný klient 

Adresár

 • evidencia zákazníkov vrátane ich vernostných zliav, dodávateľov i ďalších osôb a spoločností
 • jednoduchý export dát do ďalších modulov (faktúr, skladov, objednávok apod.)
 

Predajňa SQL

 • samostatný program, plne integrovaný do Money S5
 • komfortná podpora maloobchodného predaja v malom butiku i rozsiahlom supermarkete

Sklady

 • katalóg všetkých obchodovaných predmetov a služieb
 • vytváranie logických i fyzických skladov
 

TaxEdit

 • nadštandardná komfortná správa daňových formulárov
 • spätnoväzobný kontrolný systém

Cenníky

 • definície cien a ich priradenie položkám v katalógu
 • export cien do faktúr, skladov, objednávok apod.
 

DATEV-BALANCE

 • výkazníctvo podľa medzinárodných účtovných štandardov
 • komplikované uzávierkové operácie vrátane cash flow bez problému

Objednávky

 • zabezpečenie predpredajnej fázy obchodu
 • objednávky prijaté i vystavené
 

MS CRM Conector

 • kontektor prepojujúci Microsoft CRM s Money S5

Majetok

 • evidence dlhodobého i krátkodobého majetku
 • rozsiahle možnosti odpočtu lízingového majetku
 

Súvisiace odkazy: