Mobile S5: modul informačného systému Money S5

Pre činnosť obchodného zástupcu a podobných profesií je základom neustály prístup k informáciám o obratoch, pohľadávkach, aktivitách alebo platobnej morálke zákazníka. Výskumom je tiež preukázané, že obchodný zástupca vybavený mobilným zariadením je schopný denne obslúžiť väčšie množstvo zákazníkov. Mobile S5 využijú ale i špičkoví manažéri, ktorí si prajú mať k dispozícii stále aktuálne dáta svojej firmy. Mobile S5 slúži k práci s Money S5 prostredníctvom PDA. Zariadenie je cez internetovú sieť synchronizované s hlavným serverom a zároveň môže komunikovať napr. s tlačiarňou napevno pripevnenou vo vozidle a tlačiť tak všetky faktúry a doklady priamo na mieste, alebo používať prenosný snímač čiarového kódu. Na server je naopak možné posielať práve získané informácie od zákazníka.

it produkt 2009  Mobile S5_klient

Klient Mobile S5

Mobile S5 je mobilným klientom, ktorý poskytuje vybrané dáta a funkcie Money S5 kdekoľvek a kedykoľvek. Využíva mobilných zariadení mnohých značiek, fungujúcich na platforme Windows. Okrem aktuálnych informácií o zákazníkoch, skladových zásobách a cenníkoch, ponúka Mobile S5 možnosť vystaviť doklady priamo v teréne a zároveň ich okamžite odoslať na serverovú centrálu k spracovaniu v Money S5.

Mobile S5 je v ovládaní jednoduchý, rýchly a intuitívny. Ergonómia ovládania vychádza z praxe mobilných pracovníkov s kladením dôrazu na dostupnosť a prehľadnosť potrebných informácií. Vie pracovať s integrovanými snímačmi čiarového kódu a tlačiť vystavené doklady na prenosných tlačiarňach.

Napojenie na Money S5

Serverová časť Mobile S5 slúžiaca pre nastavenie celého modulu, je plne integrovaná do prostredia Money S5. Riešenie je navrhnuté tak, že umožňuje vysokú mieru konfigurácie a používateľského prispôsobenia vzhľadu i funkcií. Je možné definovať skupiny mobilných pracovníkov, ktorý zdieľajú spoločné nastavenia (napr. skladník, obchodný zástupca, predajca). Pre každú z nich je pritom možné nastaviť štruktúru menu v mobilnom zariadení. Skladník tak môže mať k dispozícii vystavenie príjemiek, prevodiek a vykonávanie inventúr a obchodný zástupca zasa vidí iba svojich zákazníkov, aktuálne zásoby a dokáže vystaviť objednávku. Pro každého mobilného pracovníka je možné nastaviť číselné rady, skupiny pre vystavované doklady, okruh adries a skladov, s ktorými môže pracovať.

Na klientskej časti Mobile S5 si používateľ môže vo všetkých zoznamoch nastaviť zobrazované stĺpce, zmeniť veľkosť i štýl písma alebo tvoriť viacriadkové zoznamy. Sám si tak rozhodne, ktoré informácie sú pre neho dôležité a chce ich mať zvýraznené a vždy na očiach. I taká zdanlivá maličkosť ako zväčšenie písma sa potom v každodennej prevádzke stane vítanou funkciou.

Mobilné informácie v teréne

  • Adresár kontaktov - adresy, ich editácie a pridávanie, pohľadávky odberateľov či marketingové informácie.
  • Skladové karty - členenie podľa skladov a skupín v Money S5, aktuálne stavy zásob, rezervácií a objednaných kusov na vybraných skladoch. Predajné ceny, odberateľské cenníky a cenové hladiny, nákupné ceny.
  • Doklady - prijaté objednávky, vystavené faktúry vrátane dobropisov, skladové predajky, vystavené a prijaté dodacie listy. Príjemky, výdajky, prevodky. Pokladničné doklady, vykrývanie zákazníckych objednávok a tlač všetkých dokladov.
  • Ďalšie funkcie - inventúry, evidencia návštev a aktivít, dotazníky, plán trasy na ďalšie dni, výdaj vzorkov a reklamných materiálov, podpora váhových čiarových kódov, denná uzávierka.
  • Automatické aktualizácie - v prípade novej verzie prebehne aktualizácia klientskej časti systému. Pohodlná a nenáročná údržba prostredníctvom GPRS.
  • Multijazyčnosť - tri jazykové mutácie (SK, CZ, AN) rovnako ako celé Money S5, vrátane používateľského rozhrania i tlačových formulárov.


Mobile S5_server