Jednoduchá obsluha Money S5

Ľahko a jednoducho ovládateľné používateľské rozhranie je kľúčom k úspechu akejkoľvek aplikácie. Money S5 nie je výnimkou, a preto sa vzhľadom aj funkčnosťou podobá iným programom v operačnom systéme Windows, hlavne balíku Microsoft Office, ktorý je bežným používateľom známy a blízky. Pritom je ale zachovaný rýchly spôsob práce pomocou dopredu definovaných klávesových skratiek.

  • Zoznamy – sú základnou pracovnou jednotkou Money S5. Obsahujú vždy záznamy rovnakého druhu (napr. zoznam faktúr vystavených, zoznam firiem, zoznam majetku atď.). Ich hlavnou úlohou je vytváranie, opravovanie a mazanie záznamov a zobrazenie ich prehľadu používateľovi. Zoznam má podobu tabuľky, v ktorej je možné voliť si poradie stĺpcov a definovať stĺpce nové, vyhľadávať jednoducho pomocou rôznych premenných a filtrov (je možné aplikovať ich súčasne), kopírovať a preberať dáta atď.
  • Prístupové práva – ich systém je riadený myšlienkou tzv. Rolí. Tých ide vytvoriť ľubovoľné množstvo a každej z nich potom definovať iné prístupové práva, ktoré potom už len priraďujete jednotlivým používateľom. Konkrétne prístupové práva potom spočívajú v prístupe k jednotlivým objektom aplikácie, a to až na úroveň rozdielov medzi elementárnymi dátovými údajmi na jednej karte.
  • Jazykové verzie – štandardne je pre prácu s programom k dispozícii slovenčina, čeština, angličtina a nemčina. Ďalšie jazykové mutácie je možné dodať v rámci implementácie.
  • Cudzie meny – v systéme je vždy nastavená tzv. Domáca mena. Každý doklad má uvedenú Primárnu cenu, ktorá je zároveň automaticky prevádzaná na menu domácu podľa zadaného kurzu. Pomocou kurzových lístkov je možné on-line evidovať vzájomný aktuálny kurz.
  • Preberanie dokladov – ide vlastne o vytvorenie nového dokladu z už existujúceho. Je možné ho využiť napr. pri vybavení objednávky vystavením faktúry.
  • Zaokrúhľovanie čiastok – spôsoby zaokrúhlenia je možné dopredu zvoliť a uložiť. Ceny ja možné zaokrúhľovať napr. i na tzv. "baťovské ceny" (ceny v rozmedzí 0–449,99 € budú končiť čiastkou XX,90 a ceny nad 500 € čiastkou XX9,00).
  • Export/Import – ktorýkoľvek zoznam je možné previesť do XML a späť. To využijete napríklad pri prevádzaní dát medzi programami Money S5 a Microsoft Excel.
  • Automatické akcie – často opakované série úkonov je možné uložiť a potom jednoducho vyvolať ich postupnosť nad ľubovoľnými dátami.
  • História akcií – Money S5 dokáže uchovávať všetky akcie vykonané ktorýmkoľvek používateľom a jednoducho ich spätne vyhľadá.

S5 filter