MS CRM konektor: modul informačného systému Money S5

Správny informačný systém nemusí evidovať a spracovávať len ekonomické dáta, ale môže pomáhať v zákaznickom servise. K tomu slúži práve aplikácia CRM (Customer relationship management alebo Riadenie zákazníckych vzťahov), ktorá eviduje podrobné záznamy o vašich klientoch a obchodných zástupcoch, môže aktívne pomáhať v zisťovaní ich preferencií a potrieb, pomôže prispôsobiť vašu stratégiu na mieru cieľovej skupine. CRM eviduje konkrétne činnosti, úlohy a pracovné postupy vašich obchodníkov, z čoho váš management môže vyvodzovať ďalšie kroky. CRM tiež zhŕňa kontaktné informácie o zákazníkoch, ich kontaktných osobách a množstve predaja, rovnako ako dôležité dokumenty a zmluvy. CRM vám pomáha viesť propagačné kampane, hlavne prostredníctvom hromadných e-mailov a generovaných ponúk. A v neposlednom rade vám CRM dáva spätnú väzbu o vami vykonaných obchodoch a o stave vašich zákaziek.

Pre Money S5 je k dispozicii konektor na Microsoft CRM, ktorý umožňuje výmenu dát medzi Money S5 a MS Dynamics CRM. Viac informácií o tejto aplikácii nájdete na stránkach spoločnosti Microsoft.