Kontakty a predpredajné konzultácie

Predpredajné konzultácie

Vážime si Vášho záujmu o informačný systém Money S4 a uvítame pokiaľ nás budete kontaktovať, aby sme mohli posúdiť Vaše požiadavky a spoločne navrhnúť najvýhodnejší postup pre nasadenie Money S4 vo Vašej spoločnosti.

Návrh pripravíme za použitia osvedčenej metodiky a nástrojov. Spoločne zmapujeme Vaše obchodné postupy a stanovíme konkurenčne silné stránky. Tieto informácie potom použijeme k návrhu riešenia, ktoré bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám. Pred zahájením implementácie stanovíme rozsah projektu, harmonogram nasadenia a rozpočet.

Implementácia potom bude rýchla a efektívna a vďaka úzkemu kontaktu s Vami a dôslednej dokumentácii nebude dochádzať k neočakávaným komplikáciám a prekvapeniam. Po prechode do rutinnej prevádzky Vám poskytneme zmluvne zabezpečenú servisnú podporu a sme pripravení sa spolu s Vami podielať na ďalšom rozvoji informačného systému vo Vašej spoločnosti.

Súvisiace odkazy: