Predstavujeme podnikový informačný systém Money S4

Svet je plný informácií, podnikanie je stále náročnejšie a je stále ťažšie získať konkurenčnú výhodu. A ešte ťažšie je udržať si ju. Správne informácie v správnom čase sú dnes kľúčom k úspechu. Prosperita firmy záleží na rýchlosti spracovania dát a na schopnosti získať z nich rozhodujúce informácie, ktoré umožnia nielen včas reagovať na zmeny v okolí, ale do určitej miery i tieto zmeny predvídať.

Logicky sa preto zvyšujú nároky na podnikové informačné systémy (ERP) a riešenia vyvinuté v druhej polovici deväťdesiatych rokov strácajú dych. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam je Money S4 komplexným informačným systémom, pokrývajúcim požiadavky stredných a menších spoločností všetkých zameraní.

Money S4
Money S4 s modulom Money Dnes vám ponúka okamžitý prehľad o hospodárení spoločnosti.

Súvisiace odkazy: