Požiadavky na systém  - nároky na prevádzku podnikového informačného systému Money S4


Money S4 používa modernú viacvrstvovú architektúru - k jedinému serveru sa môžu pripojovať desiatky používateľov na klientskych staniciach v pobočkách a inde. Komunikácia sa uskutočňuje cez internú sieť alebo internet, prostredníctvom vzdialenej správy dát z ktoréhokoľvek počítača alebo aj cez GPRS a Wi-Fi z mobilného telefónu či PDA. V prípade menších predajní môže byť klient aj server nainštalovaný na jedinom PC.

 logo vista w7

Informačné systémy Money sú
certifikované pre Windows Vista
a 100% kompatibilné s Windows 7.


Klientska stanica

Bežný používateľ Money S4 vidí používateľské rozhranie podobné tomu, ktoré pozná napr. z programu Microsoft Office a iných, čo slúži k jednoduchšej a rýchlejšej orientácii v programe a rýchlejšiemu zaučeniu. Je to umožnené tým, že na pozadí beží najmodernejšia objektovo orientovaná aplikácia, vytvorená v prostredí Microsoft. NET a v jazyku C#. K svojej prevádzke využíva Microsoft. NET Framework verzie 3.5.

Dátový server

Databáza slúži k uchovávaniu účtovaných dát a všetkých informácií, ktoré systém Money S4 spracováva. Systém využíva Microsoft SQL Server 2005/2008, ktorý je výhodný pre svoju kompatibilitu, rýchlosť a bezpečnosť dát. Pritom je možné využiť niekoľko edícií ponúkaných výrobcom, firmou Microsoft, začínajúc verziou Express Edition, ktorá je k dispozícii zdarma, až po Enterprise Edition uspokojujúcu aj tie najnáročnejšie požiadavky na výkon, škálovateľnosť, dostupnosť, zdieľanie dát s inými aplikáciami či možnosťou administrácie.

Bezpečnosť systému

Money S4 používa pre uloženie dát modernú databázovú platformu Microsoft SQL Server 2005/2008 v transakčnom režime. Preto sa vám nemôže stať, že dôjde k poruche konzistentnosti dát – pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu nejaká transakcia nedokončí, pri opätovnom spustení sa všetko vráti do stavu, v akom transakcia začala.

Technické nároky

Konkrétne parametre hardvérového vybavenia sa výrazne líšia podľa požiadaviek klienta a hlavne podľa počtu PC, na ktorých je systém používaný. Uvedené hodnoty je však možné brať ako orientačné, postačujúce pre bežnú prevádzku.

  Nároky na server * Klientska stanica Samostatné PC **
Procesor Intel Dual Core 3 GHz 2 GHz a vyšší Intel Dual Core 2,5 GHz a vyšší
Operačná pamäť 4 GB RAM a viac 2 GB RAM 3 GB RAM
Pevný disk SATA/SAS 7200 ot./min. 1 GB voľného miesta SATA/SAS 7200 ot./min.
Grafika 1024×768 1024×768 1024×768
Operačný systém Windows Server 2003/2008 Windows XP SP3 a vyšší Windows XP SP3 a vyšší
Databáza MS SQL Server 2005/2008 ***  -  MS SQL Server 2005/2008 ***

* Nároky sú uvádzané pre server s 5 pripojenými stanicami. S vyšším počtom nároky stúpajú (napr. 20 klientskych staníc: procesor Quad Core Xenon, 12 GB RAM, HDD 3 Gb/s RAID).
** Systém Money môže bežať i na jedinom PC, na ktorom je nainštalovaný lokálny SQL server pre vedenie informačnej databázy. Kompletné účtovníctvo je potom možné viesť na jedinom počítači.
*** Verzia Microsoft SQL Servera je vybraná podľa konkrétnych požiadaviek, vrátane možnosti využiť bezplatnú verziu SQL Express.