Money S4 - moduly

Podnikový informačný systém Money S4 je dodávaný v dvoch základných verziách. Verzia Money S4 Office obsahuje moduly Účtovníctvo, Adresár, Fakturáciu, Majetok a pomocné evidencie (Kniha jázd, atď.). Verzia Money S4 Premium obsahuje to isté čo verzia Office a navyše moduly Sklady a Objednávky.

Obe verzie ide ďalej rozširovať dokupovaním ďalších riešení ako je napríklad aplikácia pre tvorbu webových prezentácií a e-shopov JetWEB S4 a ďalšie.

Dostupné moduly Money S4

spolu so základným popisom. Kliknutím na nadpis zobrazíte podrobnejšie informácie.

Účtovníctvo

 • vedenie podvojného účtovníctva, evidencia DPH a tvorbu výstupov na základe požiadaviek legislatívy
 • zoznam údajov z rôznych evidencií, previazaných s modulom
 

Majetok

 • evidence dlhodobého i krátkodobého majetku
 • rozsiahle možnosti odpočtu lízingového majetku

Fakturácia

 • evidencia rôznych typov faktúr vystavených i prijatých
 • možnosť zobrazenia zoznamu položiek faktúr vystavených i prijatých
 

JetWEB S4  

 • aplikácia pre tvorbu webovej prezentácie a správu internetového obchodu
 • priama nadväznosť do systému a previazanosť s ďalšími zákazníckými riešeniami

Adresár

 • evidencia zákazníkov vrátane ich vernostných zliav, dodávateľov i ďalších osôb a spoločností
 • jednoduchý export dát do ďalších modulov (faktúr, skladov, objednávok apod.)
 

Predajňa SQL

 • samostatný program prepojený s Money S4
 • komfortná podpora maloobchodného predaja v malom butiku i rozsiahlom supermarkete

Sklady

 • katalóg všetkých obchodovaných predmetov a služieb
 • vytváranie logických i fyzických skladov
 

TaxEdit

 • nadštandardná komfortná správa daňových formulárov
 • spätnoväzobný kontrolný systém

Cenníky

 • definície cien a ich priradenie položkám v katalógu
 • export cien do faktúr, skladov, objednávok apod.
 

DATEV-BALANCE

 • výkazníctvo podľa medzinárodných účtovných štandardov
 • komplikované uzávierkové operácie vrátane cash flow bez problému

Objednávky

 • zabezpečenie predpredajnej fázy obchodu
 • objednávky prijaté i vystavené
 

Súvisiace odkazy: