Zoznámte sa s Money S3 - prevádzka na viacerých PC a rozširujúce moduly

Money S3 - licencia pre prevádzku na viacerých PC

Každé Money S3 je schopné prevádzky na toľkých počítačoch, pre koľko je zakúpená licencia. Licencie sú chránené tzv. kľúčmi, ktoré zabezpečujú že Money S3 je možné prevádzkovať iba na tom počítači (počítačovej sieti), ktorý má nainštalovaný zodpovedajúci kľúč. Jedna licencia je vždy súčasťou základného kompletu, ďalšie licencie je možné zakúpiť pre ľubovoľný počet PC v sieti. Je možnosť zakúpiť i licencie pre samostatné PC, ktoré nie je súčasťou siete, túto skutočnosť prosím výslovne uveďte na objednávke.

Rozšírenie vašej licencie v rámci počítačovej siete vždy konzultujte s najbližším Konzultačným a predajným centrom CÍGLER SOFTWARE, a.s. pre zhodnotenie technických nárokov prevádzky.

Money S3 - rozšírenia na vyššie typy kompletov

Money (s výnimkou rozšírenia Miezd, Skladu A, Aktívneho salda a XML Data Exchange) možno funkčne rozšíriť iba dokúpením najbližšieho vyššieho kompletu s požadovanou funkčnosťou/modulom. Cena za prechod na vyšší komplet sa vypočíta ako rozdiel cien používaného a požadovaného kompletu. Pokiaľ vlastníte viac licencií, je nutné doplatiť aj rozdiel cien ďalších licencií. Výsledná cena je súčtom rozdielu cien kompletov a ďalších licencií.

V prípade profesijných zliav sa cenový rozdiel medzi dvomi kompletmi vypočítava zo základných, nie zľavnených cien.

Výmena dát medzi centrálou a pobočkami

Modul je určený pre firmy, ktoré majú viacero pobočiek a potrebujú prenášať dáta medzi nimi a účtovným centrom. Nemožno ho použiť k verzii Money S3 Lite. Pri nákupe modulu platíte za prvú a potom za každú ďalšiu pobočku, na ktorú budete prenášať dáta. Cena modulu pre prvú pobočku sa skladá z ceny licencie a 5 hodín inštalácie kalkulovanej hodinovou sadzbou podľa cenníka (bez cestovných náhrad).