Money S3 - špeciálna ponuka pre neziskové organizácie (NO)

nalepky neziskovky

Money S3 pre neziskové organizácie je verzia určená organizáciám, ktoré nie sú zriadené na podnikanie - nazývajú sa „neziskové účtovné jednotky", a to iba  v prípade ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, a používajú šesťmiestnu účtovú osnovu. 

Komu je verzia určená:

 • Neziskovým organizáciám
 • Nadáciám
 • Politickým stranám a hnutiam
 • Občianskym združeniam
 • Záujmovým združeniam právnických osôb
 • Cirkvám a náboženským spoločnostiam

Money S3 pre neziskové organizácie nie je verzia určená organizáciám, ktoré sú naviazané na štátny rozpočet, majú špeciálne výkazníctvo pre PÚ a vyžaduje sa deväťmiestna účtová osnova.

Komu verzia nie je určená:

 • Rozpočtovým organizáciám
 • Štátnym fondom
 • Obciam
 • Vyšším územným celkom
 • Príspevkovým organizáciám

Zvýhodnená ponuka Money S3 pre NO

Zľava 50 % na vybrané komplety Money S3 je poskytovaná neziskovým organizáciám. Podmienkou pre uznanie zľavy je priloženie kópie výpisu z obchodného registra, z ktorého je jasné, že sa jedná o neziskovú organizáciu. Určené pre neziskové organizácie, ktoré používajú šesťmiestnu účtovú osnovu s triedami 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9 a robia výkazy Súvaha Uč NUJ 1-01 a Výkaz ziskov a strát Uč NUJ 2-01. Zľava sa nevzťahuje na nákup ďalších licencií alebo prechod na vyšší komplet za rozdiel cien.

Ku každému z vyššie uvedených kompletov získavate naviac celkom zdarma nasledujúce moduly: Evidencia majetku, Kniha jázd, Editor tlačových zostáv, Import a export dát, Homebanking a Intrastat.