Požiadavky na systém - nároky na prevádzku ekonomického systému Money S3 

Pre prevádzku ekonomického systému Money S3 na jednom počítači postačí celkom bežné vybavenie a inštalácia softvéru na lokálnej stanici nevyžaduje žiadne zvláštne znalosti. Pokiaľ si nie ste istý, vyžiadajte si inštaláciu u niektorého z našich Konzultačných a predajných centier.

Prevádzka na lokálnom PC

 • Osobný počítač s procesorom Intel/AMD/kompatibilný, min. s taktovacou frekvenciou 1GHz - táto hranica je podmienená množstvom spracovávaných dokladov.
 • Operačný systém počítača či stanice siete odporúčame Microsoft Windows Vista, XP, 2000 vo verziách Professional alebo Business, vždy vrátane dostupných aktualizácií a najlepšie v slovenskej verzii. Money S3 je možné spustiť i na neslovenských verziách Windows, môže však dôjsť k obmedzeniam či nesprávnej práci niektorých funkcií. Odporúčame využiť súborový sytém NTFS. Pri použití iných operačných sytémov s emulátormi Windows môže dôjsť k nekorektnému chovaniu programu.
 • Operačná pamäť s kapacitou min. 512 MB. Veľkosť pamäte je priamo úmerná výkonnosti programu a rozšírenie pamäte je najlacnejšou cestou k zvýšeniu rýchlosti programu.
 • Pevný disk s požadovaným miestom min. 1 GB. Požiadavky na voľné miesto závisia na veľkosti spracovávaných agiend - orientačne počítajte pre každú ďalšiu agendu s 1000 dokladmi naviac asi 100 MB diskového priestoru. Pre komfortnú prácu odporúčame rýchly pevný disk SATA s min. 7200 otáčkami.
 • Monitor - čím vyššie používate rozlíšenie monitora, tým prehľadnejšia bude práca s programom - na obrazovke uvidíte súčasne viac údajov. Pre optimálnu prácu odporúčame aspoň 17" LCD displej s rozlíšením min. 1024x768.
 • Tlačiareň - odporúčame laserové alebo atramentové tlačiarne. Money S3 pre tlač využíva funkcií Windows, môžete teda používať ľubovoľnú tlačiareň, pre ktorú máte k dispozícii originálny ovládač pre Vašu verziu Windows.

Odporúčania pre prácu v sieti

Sieťová prevádzka je pri zlej konfigurácii a zlom výkone siete najčastejším zdrojom problémov. Pre prevádzku v počítačovej sieti sú nároky na hardvér vyššie, úmerne počtu prevádzkovaných PC a množstvu dát. Preto nasadenie sieťových verzií odporúčame zveriť do rúk odborníkov, ktorí sú pripravení okrem inštalácie vykonať aj individuálne nastavenia systému a zaškolenie vašich pracovníkov. Pred nasadením ekonomického systému do sieťovej prevádzky preto odporúčame konzultovať konkrétnu situáciu vo Vašej spoločnosti s niektorým z našich Konzultačných a predajných centier.

 • Do 3 staníc v sieti postačí sieť typu Peer to Peer 100 Mbps (Windows Vista/XP/2000 Professional alebo Business), server Intel/AMD min. 2 GHz a pamäť RAM min. 2 GB. Odporúčame použitie rýchlych vysokotáčkových pevných diskov Ultra ATA 100, Serial ATA alebo SAS.
 • Nad 3 stanice sieť 100 Mbps, vyhradený server so systémom Windows 2008/2003/2000 Server. Nároky na hardvér servera a staníc rastú s počtom staníc a s množstvom spracovávaných dát a sú závislé i na operačnom systéme servera.
 • Nad 5 staníc v sieti navyše odporúčame terminálový režim s Windows 2008/2003/2000 Server s terminálovými službami. Táto technológia Vám nielen výrazne zrýchli prevádzku celej siete, ale tiež umožní využitie starších počítačov ako klientskych staníc. Navyše, pokiaľ potrebujete pristupovať k Money S3 cez internet, je možné sa k Money S3 pripojiť pomocou Vzdialenej plochy (terminálový klient).

Voliteľné či doplnkové vybavenie

 • Zálohovacie zariadenie so zodpovedajúcou kapacitou - zapisovateľné CD, DVD alebo USB flash. Dáta sú to najcennejšie, čo v programe máte a preto odporúčame časté zálohovanie priamo na disk počítača a taktiež na zapisovateľné médiá, ktoré je vhodné mať uložené na inom mieste ako počítač s ostrými dátami (napr. pre prípad požiaru).
 • Záložný zdroj prúdu (UPS) - chráni Váš počítač pred neočakávanými výpadkami elektrického prúdu a výkyvmi siete. V dôsledku výpadku prúdu môže dôjsť k porušeniu väzieb v databáze a následne i k nesprávnej funkcii programu.
 • Prístup k internetu - využijete pre komunikáciu s vaším peňažným ústavom (homebanking) a k zisťovaniu a načítaniu informácií priamo do Money S3 z verejných databáz (napr. kurzový lístok). Prostredníctvom internetu ďalej získavate prístup k on-line technickej podpore, automaticky aktualizujete softvér (podmienkou je mať aktívnu službu Aktualizácia) a je to aj najpohodlnejšia cesta pre aktiváciu licencie. Pomocou Informačného kanála RSS máte zasa priamo v Money S3 k dispozícii aktuálne informácie o zmenách a novinkách v programe alebo v legislatíve.
 • Kancelársky softvér - Money S3 spolupracuje s niektorými časťami kancelárskeho balíka MS Office (napr. priame odosielanie faktúr e-mailom vo formáte PDF, export dát pre ďalšie spracovanie v Microsoft Excel, ukladanie dokumentov Office priamo k dokladom v Money S3 s previazanosťou na integrované CRM funkcie).

Pokladničné systémy

Money S3 môže pracovať ako plnohodnotný pokladničný systém. Informácie o pripojiteľných pokladničných perifériách (registračné pokladnice, fiškálne moduly, tlačiarne bločkov, peňažné zásuvky, snímače čiarových kódov, zákaznícke displeje, atď.) získate v našich Konzultačných a predajných centrách. Prehľad periférií získate zase na našich stránkach o pokladničných systémoch tu.