Zoznámte sa s Money S3 - Ovládanie systému

Jednoduchost a prehľadnosť

  ovladani 1

Používateľské rozhranie Money S3 obsahuje všetky najmodernejšie ovládacie prvky v kombinácii s revolučnou technológiou "Aktívnej pracovnej plochy" (APP), vďaka ktorej si nastavíte program tak, že jeho najpoužívanejšie funkcie vyvoláte jediným kliknutím myši. Vzhľad celého prostredia je možné ešte meniť vďaka podpore tzv. "skinov". 

 

Rýchlosť vkladania dát

Jednou z hlavných ergonomických požiadaviek je rýchlosť vkladania údajov. V Money S3 sú definované tzv. typy dokladov alebo ak chcete inteligentné šablóny, ktoré za vás pri vytváraní dokladu vyplnia najčastejšie používané políčka a vy potom doplníte iba zostávajúce nevyhnutné údaje.  

 ovladani 2

 

Automatické vkladanie dát

 

Už vytvorené údaje nemusíte do Money opakovane vkladať, stačí  si len vybrať zo zoznamu a preniesť do nového dokladu. Typickou ukážkou je modul Adresár - zadanú adresu prenesiete jedným kliknutím do vystavenej objednávky, faktúry alebo dodacieho listu. Program sám potom na pozadí vykoná všetky potrebné operácie od vyskladnenia až po tlač dokladu.

 

Jednoduché vyhľadávanie a triedenie

Pri práci so systémom potrebujete jednoducho a rýchlo vyhľadať požadovaný údaj, napríklad vystavenú faktúru. Preto, že sú dáta v Money S3 zobrazené v prehľadných zoznamoch, jedným kliknutím myši si môžete vybraný zoznam dokladov nechať zotriediť podľa zvoleného stĺpca. Ak potom začnete na klávesnici vypisovať hľadaný údaj v tomto stĺpci (napr. adresu alebo číslo dokladu) Money S3 vám samé vyhľadá patričný záznam.  Môžete použiť aj rozšírené vyhľadávanie (tzv. full textové vyhľadávanie), kedy zobrazíte riadok s editačným poľom, kde zadáte kritériá pre vyhľadávanie požadovaného textu. Vyhľadávanie môžete nastaviť pre vybrané časti textu stĺpca (Začína, Obsahuje, Je rovné, atď.) a tiež pre všetky alebo iba vybrané stĺpce v zozname. Vyhľadaný text sa v zozname zobrazí farebne a kurzor sa nastaví na prvý vyhľadaný záznam.

 ovladani 3

 

Komfortné filtrovanie dát

Je veľmi časté, že je potrebné vybrať si z množstva záznamov len obmedzenú množinu, vyhovujúcu zadaným podmienkam (napr. vystavené faktúry so zostávajúcou úhradou nad určitú čiastku). Potom využijete funkciu Filter, ktorá vám umožňuje jednoducho definovať podmienku pre vytriedenie údajov. A to nie je všetko - často používané filtre si môžete uložiť a pomenovať a potom kedykoľvek vyvolať horúcim klávesom, vrátane automatického doplnenia aktuálneho dátumu (napr. "za minulý mesiac") do dátumových položiek.

 

Pomoc, sprievodcovia, tipy a nástenka

 

V ktorejkoľvek časti programu môžete využiť funkciu Pomoc, ktorá vám podá bližšie informácie o zamýšľanej operácii. Riadky zoznamov sú často označené prehľadnými značkami, ktoré určujú stav daného dokladu (napr. "neuhradený") , ich zoznam nájdete v Legende. Sprievodcovia sú vám dostupný s prehľadnou a zrozumiteľnou pomocou v okamihu, kedy vykonávate činnosť zloženú z viacerých krokov - napríklad stiahnutie výpisu z účtu alebo tlač priznania k DPH. Tip dňa vás na prianie každý deň upozorní na zaujímavú novinku v Money S3 a naviac na Nástenku si môžete umiestňovať pracovné poznámky a odkazy aj medzi jednotlivými používateľmi v rámci počítačovej siete.