Money S3 Officenalepky neziskovkynalepky danaucto

Komplet je určený pre spoločnosti, ktoré vedú podvojné účtovníctvo s fakturáciou a mzdovou agendou. V cene bezplatne modul Jednoduché účtovníctvo. Veľmi výhodná cena.

kúpiť (ísť na http://shop.money.sk)

Obsahuje

Navyše celkom zdarma

  • Editor tlačových zostáv

Legislatívny update prvý rok zdarma

K tomuto kompletu Money S3 získavate pre kalendárny rok, v ktorom došlo k nákupu, zdarma Aktualizáciu.

Neobsahuje

Obmedzenia - žiadne

  • Komplet je multiverziou s možnosťou vedenia účtovníctva pre 999 firiem.
  • Je možné zadávať ľubovoľné množstvo dokladov.