Zoznámte sa s Money S3 - Mzdy a personalistika

mzdy 1

Zoznam zamestnancov

Slúži k uchovaniu základných údajov o vašich zamestnancoch (osobné údaje, mzdové údaje a prepojenie na knihu jázd) a ako podklad pre spôsob výpočtu miezd. V personálnej časti uchovávate základné údaje o zamestnancovi, v mzdovej potom evidujete sadzby (hodinová, mesačná, prac. pomer, príplatky - na prianie je možné túto časť viesť aj ako tzv. zložkovú mzdu), nezdaniteľné čiastky (nezdaniteľný základ, deti, invalidita...) a platby (údaje nutné pre správne platby záloh a vyúčtovanie miezd).

Zo zoznamu zamestnancov môžete tlačiť prehľad zamestnancov, ich mzdové listy, potvrdenie čistých príjmov, evidenciu dôchodového poistenia, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a zápočtové listy.

Spracovanie miezd

Pre vlastné spracovanie využijete zoznam mzdových kariet. V každom mesiaci zavediete každému zamestnancovi jeho mzdovú kartu, ktorá je zložená zo záložiek Odpracované, Hrubá mzda, Vyúčtovanie zamestnanec, Vyúčtovanie zamestnávateľ a prípadne aj Nemocenské dávky. Zadaním týchto údajov pripravíte mzdy vašich zamestnancov k záverečnému spracovaniu.

mzdy 2Doplnkové zoznamy

Zadávanie personálnych a mzdových údajov vám uľahčujú tri doplnkové zoznamy - zoznam pracovných pomerov, štátnych sviatkov a odvodov (časovo rozlíšiteľných parametrov miezd).

mzdy 3

Zaúčtovanie záloh a miezd

Je záverečnou voľbou, ktorú behom spracovania vykonávate. Na základe vytvorených mzdových kariet vám táto funkcia vytvorí a zaúčtuje zodpovedajúce záväzkové doklady pre zadané obdobie, pričom je podporované aj zaúčtovanie na jednotlivé strediská ("strediskové mzdy").

Tlačové zostavy miezd

Pre vytvorené a spracované mzdy existuje celý rad tlačových zostáv. Jedná sa o listinu záloh, vyúčtovanie miezd, vyúčtovanie zdravotných poisťovní, sociálneho poistenia, zákonné poistenie, dane z príjmov fyz. osob, zrážkové dane z príjmov, prehľadu neprítomností, prehľadu o počte zamestnancov a ďaľšie.