Zoznámte sa s Money S3 - Money Dnes

Money DnesIde o nadstavbu ekonomického systému Money S3, ktorú využijú najmä manažéri spoločností, ktorí potrebujú mať okamžitú predstavu o aktuálnom stave firmy. Táto aplikácia sprístupňuje nielen aktuálne finančné údaje o hospodárení spoločnosti, ale zameriava sa aj na oblasť personalistiky, CRM, správu daní, skladových zásob a ďalšími informáciami napomáhajúcimi k zvýšeniu výkonu podnikateľa (integrácia Microsoft Office).

Money Dnes ukazuje najdôležitejšie údaje z Vášho ekonomického systému Money S3. Samozrejme to nemusia byť len údaje o stave bankových účtov alebo o najväčších dlžníkoch, ale aj napr. kto z Vašej firmy má dnes či tento týždeň narodeniny a celý rad ďalších informácií. Ktoré údaje chcete vidieť si môžete vždy aktuálne nastaviť.

Táto najnovšia verzia Money Dnes je súčasťou inštalácie plnej verzie. Poskytuje väčší výkon, väčší prehľad v zobrazených údajoch a lepšie ovládanie. Údaje sú naviac dostupné on-line a nie je potrebné vykonávať ich aktualizáciu.

Aplikácia poskytuje tieto informácie z finančnej oblasti:

  • Vystavené faktúry - jednotlivé súhrny fakturácie pre dnešný deň a jednotlivo za obdobie aktuálneho týždňa, mesiaca a roka
  • Prehľad záväzkov a pohľadávok - celkom za účtovný rok, po splatnosti, a splatné do určitého počtu dní
  • Stav prijatých objednávok - súčet dnešných vystavených objednávok v € a súčet zatiaľ nevybavených objednávok
  • Cash flow - stav hotovosti s grafickým zobrazením v čase. Stav finančných prostriedkov v € pre všetky bankové účty a pokladnice (pre cudzomenné účty a pokladnice prepočet podľa posledného známeho kurzu ECB).
  • Možnosť prístupu priamo z Money Dnes do zdrojových zoznamov (faktúry, pohľadávky, záväzky, objednávky...).

Obsahuje tiež ďalšie nasledujúce moduly:

  • Údaje o aktuálnej pracovnej agende a roku Money S3
  • Dátum poslednej zálohy aktuálnej agendy Money S3
  • Informácie o meninách v kalendári, štátnych sviatkoch a výročiach
  • Daňový kalendár - najbližšie daňové udalosti podľa dátumu

Aplikácia je štandardnou súčasťou systému Money S3 verzie 11.020 a vyššej.