Money S3 - popis systému

Money S3 je modulárnym systémom. Základom je vždy modul jednoduchého alebo podvojného účtovníctva s adresárom a fakturáciou. V základnej verzi ďalej nájdete evidenciu majetku, knihu jázd, editor tlačových formulárov, import a export dát, homebanking a ďalšie.

Voliteľnými modulmi sú skladový a objednávkový systém a personalistika a mzdy.

Ku každému kompletu Money S3 vždy získavate celkom zdarma aj Editor tlačových zostáv
a modul Intrastat.

Podrobný popis modulov, možností a ovládania programu