Zoznámte sa s Money S3 - Evidencia majetku

majetek 1

Drobný/dlhodobý majetok

V tomto zozname vediete všetok drobný a investičný majetok vašej firmy. Bohatá evidencia (k dispozícii sú napríklad aj veľmi podrobné údaje o záruke, rozmeroch či umiestnení majetku) slúži k prehľadnému vedeníu kariet a k práci s daňovými a (v podvojnom účtovníctve) a účtovnými odpismi. 

Evidencia podchytáva aj rôzne špeciálne prípady odpisovania či zhodnotenia majetku a umožňuje hromadnú tvorbu účtovných a daňových pohybov ku zvolenému dátumu. Pre zaúčtovanie majetku máte možnosť voliť, či chcete mať každý pohyb s vlastným dokladom, pohyby združovať alebo voliť hromadné zaúčtovanie.

Praktickou funkciou je priradenie majetku konkrétnemu pracovníkovi vrátane možnosti spätnej evidencie - môžete teda mať jednoduchý prehľad o tom, kto sa o zverený majetok v danom období staral.

Lízingový majetok

majetek 2Podobne ako v predchádzajúcom prípade aj tu máte k dispozícii kartu majetku, tentokrát však prispôsobenú potrebám vedenia leasingového majetku - s možnosťou automatického generovania splátkového kalendára, určením daňových nákladov a zaúčtovaním. 

Tlačové zostavy

K dispozícii máte tlač zoznamov majetku, jednotlivých kariet a samozrejme aj inventárnych štítkov.