Money S3 - prehľad ponúkaných kompletov

Money S3 je ponúkaný vo forme ucelených kompletov, ktoré sú optimalizované pre jednotlivé druhy zákazníkov - pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a školy. V zodpovedajúcej kategórii si zvoľte produkt najlepšie vyhovujúci Vašim potrebám a kliknutím na jeho tlačidlo sa presuniete na detailný popis.

Výhodou Money S3 je možnosť jeho postupného rozširovania. Je možné plynulé rozšírenie počtu licencií na viac počítačov, taktiež možno najskôr zakúpiť menej náročný komplet a neskôr zakúpiť za rozdiel cien komplet vyšší (vrátane rozdielu cien ďalších licencií).

Niektoré komplety, určené pre malé a veľmi malé firmy, sú výrazne cenovo zvýhodnené a určené pre vedenie nižšieho počtu dokladov. V takom prípade venujte pozornosť verziám Money S3 Štart, Mini a Lite.

Ku každému kompletu Money S3 vždy získavate celkom zdarma tieto moduly:

  • Fakturácia 
  • Adresár
  • Majetok 
  • Kniha jázd  
  • Editor tlačových zostáv 
  • Import a export dát 
  • Homebanking 

Prehľad kompletov na tejto stránke:


Komplety pre podnikateľské subjekty

Money Krabica prehlad jednoduche prehlad podvojne Sklad Mzdy - zam.
 B  A prehlad do25 prehlad nad50
Money S3 Štart * * * * * * *
Money S3 Lite ** * * *   *  
Money S3 Mini *          
Money S3 Small Business *   *      
Money S3 Business *   *   *  
Money S3 Office * *     *  
Money S3 Store * * *      
Money S3 Professional * * *   *  
Money S3 Premium * * * * * *

* bezplatná verzia Štart je limitovaná počtom záznamov, viac tu.
** cenovo zvýhodnená verzia Lite je limitovaná počtom záznamov, viac tu.

Zvýhodnená ponuka pre daňových poradcov a účtovné firmy

Zľava 30 % z cien vybraných kompletov je poskytovaná daňovým poradcom alebo firmám, ktoré vedú účtovníctvo na zákazku. Pre uznanie nároku je nutné predložiť kópiu živnosti pre poskytovanie účtovných služieb alebo audítorské osvedčenie. Zľava sa nevzťahuje na nákup ďalších licencií alebo na prechod na vyšší komplet za rozdiel cien.

Krabica Money prehlad jednoduche  prehlad podvojne  Sklad Mzdy - zam.
 B  A prehlad do25  prehlad nad50 
Money S3 Office * *     *  
Money S3 Premium * * * * * *

Zvýhodnená ponuka pre neziskové organizácie

Zľava 50 % na vybrané komplety Money S3 je poskytovaná neziskovým organizáciám. Podmienkou pre uznanie zľavy je priloženie kópie výpisu z obchodného registra, z ktorého je jasné, že sa jedná o neziskovú organizáciu. Určené pre neziskové organizácie, ktoré používajú šesťmiestnu účtovú osnovu s triedami 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9 a robia výkazy Súvaha Uč NUJ 1-01 a Výkaz ziskov a strát Uč NUJ 2-01. Zľava sa nevzťahuje na nákup ďalších licencií alebo prechod na vyšší komplet za rozdiel cien. Viac informácií tu.

Krabica Money prehlad jednoduche  prehlad podvojne  Sklad Mzdy - zam.
 B  A prehlad do25  prehlad nad50 
Money S3 Lite ** * * *   *  
Money S3 Office * *     *  
Money S3 Premium * * * * * *

** cenovo zvýhodnená verzia Lite je limitovaná počtom záznamov, viac tu.

Zvýhodnená ponuka pre školy na vedenie vlastného účtovníctva

Zľava 90 % z ceny štandardného kompletu Money S3 Premium je poskytovaná na základe objednávky školského zariadenia, spadajúceho pod rezort Ministerstva školstva. Zľava sa vzťahuje len na komplet Premium. Táto verzia je určená pre vedenie vlastnej agendy školy. Zľava sa nevzťahuje na nákup ďalších licencií. 

Krabica Money prehlad jednoduche  prehlad podvojne  Sklad Mzdy - zam.
 B  A prehlad do25  prehlad nad50 
Money S3 Premium * * * * * *