Zoznámte sa s Money S3 - Kniha jázd

jizdy 1

Kniha jázd

Celá kniha jázd je navrhnutá tak, aby ste mohli čo možno najrýchlejšie a najpohodlnejšie vkladať jednotlivé jazdy . Ak zadáte osobné číslo vodiča, systém automaticky dosadí jeho vozidlo a naopak. Pokiaľ zadáte počiatočný alebo koncový stav tachometra, dopočítajú sa kilometre a opäť aj naopak.  Často opakované jazdy (napr. na poštu) si môžete rýchle vyvolať zo zoznamu a v takomto prípade sa vám dosadí automaticky nielen účel cesty, ale aj kilometre. Jazdy je možné viesť aj na jednotlivé zákazky a tlačiť v prehľadnej zostave.

Evidencia vozidiel

Ku každému vozidlu (služobnému aj súkromnému) vediete základné informácie o EČV, čísle motora, priemernej spotrebe a pod. Vediete však aj praktické informácie o dátumoch kontroly STK, prehliadkach - Money S3 ich stráži a pokiaľ máte niektorý z týchto termínov premeškaný, v zozname vozidiel to bude vyznačené.

Evidencia vodičov

jizdy 2Pre pohodlné zadávanie jázd je možné k osobným údajom zamestnanca pričleniť vozidlo, které má pridelené. Užitočná je aj informácia o poslednom absolvovanom školení vodičov.