Zoznámte sa s Money S3 - Internetové obchody

e shopy 1

Ako funguje komunikácia s internetovým obchodom

Celý proces pracuje celkom jednoducho. Najskôr si jednorázovo nastavíte prepojenie medzi Money S3 a podporovaným internetovým obchodom - zadáte typ obchodu, prístupové adresy a heslá. 

Potom si tovar, ktorý chcete na internete ponúkať, usporiadate do prehľadných skupín, podľa ktorých si ho môže zákazník vyberať. Jediným tlačidlom potom odošlete vašu ponuku na internet.

Váš zákazník sa prihlási na stránku vášho internetového obchodu, zadá svoju adresu alebo pri druhom prihlásení len svoje heslo, vybiere si tovar a zvolí "Objednať". Zo servera príde objednávka, ktorú váš klient priamo zaradí do objednávok v Money S3. Vo chvíli, kedy objednávku vybavíte, prenesie klient informáciu o tom, že objednávka bola vybavená, späť na server. A váš zákazník teda môže na www stránkach obratom zistiť, že má tovar už na ceste. 

Obchodovanie jediným tlačidlom

Filozofia e-obchodovania v Money S3 je postavená na tom, že predajca je celkom odbremenený od starostí  s prenosmi a kontrolou dát medzi ekonomickým systémom a obchodom. Postačí ak si raz nadefinujete vzájomné prepojenie medzi oboma systémami a rutinné prenosy dát (vyhovuje aj bežné pripojenie modemom) potom vykonáte jediným tlačidlom. Tým si zabezpečíte:

  • odoslanie aktualizovanej ponuky tovaru (ceny, popisy, množstvo) do obchodu
  • stiahnutie nových objednávok a adries zákazníkov z obchodu do Money S3 (uvidíte ich ako nové neprečítané záznamy v Adresári a Objednávkach, pri objednávkach samozrejme  vrátane väzby na skladové položky a ich rezerváciu)
  • odoslanie aktualizovaného zoznamu potvrdených objednávok späť do obchodu

Aj tento krok je však možné naplánovať ako celkom automatickú opakovanú činnosť - potom už stačí len priebežne sledovať príjem nových objednávok z internetu a upravovať ponuku tovaru.

Modul E-shop konektor a podporované internetové obchody 

Účtovnícky program Money S3 podporuje priame prepojenie na najrozšírenejšie e-obchody. Kliknutím na odkaz sa prenesiete na stránky, kde zistíte viac o podmienkach a možnostiach zriadenia vlastného obchodu: JetWEB, inShop a Vltava 2000.

Od verzie Money S3 11.060 je vďaka novému modulu E-shop konektor možnosť využiť ďalšie univerzálne rozhranie pre výmenu dát medzi Money S3 a ľubovoľným e-shopom. Modul E-shop konektor prenáša v oboch smeroch medzi Money S3 a e-shopom informácie o zákazníkoch, objednávkach a tovare, vrátane ich vlastností, ako sú parametre (farba, rozmery), alternatívy, náhrady a príslušenstvo či zaraďovanie tovaru do kategórií.

Modul E-shop konektor teda funguje ako univerzálny sprostredkovateľ, ktorý prijíma a zasiela potrebné dáta na internetový obchod v univerzálnom formáte XML. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu je potom podpora tohto formátu dát na strane e-shopu, zaistená jeho výrobcom. K tomuto účelu slúži vývojárska dokumentácia pre E-shop konektor, ktorú dostanete pri jeho zakúpení. Okrem toho môžu vývojári vášho e-shopu využiť možnosť konzultácií priamo s CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Ako prepojiť svoj e-shop s Money S3 pomocou E-shop konektora

  1. Kontaktujte svojho dodávateľa e-shopu a overte si, či podporuje komunikáciu s Money S3 pomocou E-shop konektora.
  2. V predajnej sieti CÍGLER SOFTWARE, a.s., si objednajte modul Money S3 E-shop konektor a nainštalujte si ho.
  3. V menu Money S3 Nástroje/Nastavenie/Obchodovanie na internete zvoľte prepojenie s E-shop konektorom, zvoľte nastavenie zložiek pre export a import dát (lokálne, sieťové aj FTP) a môžete začať pracovať.

Zoznámte sa s ukážkovým riešením

Pokiaľ sa chcete pozrieť, ako môže vyzerať internetový obchod prepojený s Money S3, navštívte niektorý z naších obchodov shop.money.sk alebo shop.money.cz.