Zoznámte sa s Money S3 - Import a export dát

Často vzniká potreba dátovo prepojiť Money S3 s iným softwarovým systémom, napríklad s vašou vlastnou aplikáciou, zostavenou na mieru. Možností ako túto požiadavku riešiť je hneď niekoľko.

export 2

Export dát do formátu DBF

Predstavuje najrýchlejšiu cestu, ako získať dáta z Money S3 a použiť ich v rámci inej aplikácie. Pre túto formu komunikácie bol zvolený historicky najrozšírenejší formát DBF. Money S3 umožňuje jednoducho a rýchlo exportovať ľubovoľnú dátovú tabuľku do určeného adresára priamo zo  svojho menu. Pokiaľ máte požiadavku na pravidelný export viacerých dátových tabuliek, potom oceníte bezplatnú utilitu DBFExport, ktorá výbrané dáta exportuje (aj dávkovo) bez závislosti na Money S3, vrátane podpory exportov za plnej prevádzky v sieti.

Pokročilé možnosti výmeny dát: XML

Medzi najperspektívnejšie formáty pre výmenu dát patrí XML. Money S3 v súčastnosti podporuje nielen export ale aj import dát v tomto formáte. export 1Vďaka tomu má ekonomický systém široké možnosti komunikácie s ďaľšími aplikáciami - už teraz sú k dispozícii riešenia pre výmenu dát s  pokladničnými systémami, aplikáciami tretích strán a dokonca aj mosty typu XML-EDI, ktoré vám otvárajú cestu pre komunikáciu s obchodnými reťazcami. Okrem vopred pripravených riešení máte priestor po zakúpení modulu XML vytvárať aj svoje vlastné. Vďaka tomu že komunikačný formát je otvorený a zdokumentovaný, môžu už teraz prúdiť oboma smermi medzi vašou vlastnou aplikáciou a Money S3 údaje typu adresa, kmeňová karta, skladová zásoba, faktúra, zákazka,  objednávka, ponuka, dopyt, príjemka, výdajka, dodací list, predajka, bankový a pokladničný doklad a ďaľšie.

Modul XML je poskytovaný zdarma pre komunikáciu medzi dvomi inštaláciami ekonomických systémov Money S3 a obsahuje nami predpripravené importy/exporty. Pre ostatné prípady komunikáce a vytváranie vlastných šablón pre import/export je ponúkaný ako samostatný modul XML Data Exchange v cene podľa platného cenníka. Modul možno zakúpiť v našej obchodnej sieti.