Zoznámte sa s Money S3 - Fakturácia

fakturace 1

Vystavené a prijaté faktúry

Vystavené a prijaté faktúry sú uložené v dvoch samostatných zoznamoch, ich štruktúra je však podobná. Faktúry môžete podľa želania vystavovať/prijímať ako prosté, s položkami alebo s položkami s väzbou  na sklady a objednávky. Už vystavené či prijaté faktúry je možné kedykoľvek vytlačiť v  rôznych variantoch (napr.ako faktúru, dodací list, daňový doklad, zloženku, balíkovú sprievodku...). Samozrejmosťou je pri dokladovh ich automatické číslovanie, možnosť zľavy na doklad, jednoduchá tvorba dobropisov, vedenie a sledovanie kreditu pre jednotlivých odberateľov alebo možnosti kontroly splatnosti faktúr pre aktuálne zvoleného odberateľa.

Predpripravené typy faktúr

Zjednodušenému zadávaniu faktúr napomáhajú pripravené typy faktúr alebo ak chcete šablony, ktoré vám predvyplnia formulár vystavovanej faktúry. Takýmto typom faktúry môže byť napríklad "bežná faktúra" a "dobropis". Typ faktúry umožňuje automaticky navoliť a vyplniť do novo vystaveného/prijatého dokladu celý rad kritérií (napr. spôsob platby, dobu splatnosti, predkontáciu, číselný rad)  a výrazne tak urýchliť a zjednodušiť zadávanie dokladov. 

Faktúry bez položiek

fakturace 3Sú najjednoduchším typom faktúr. Pre ich vystavení stačí vyplniť len časti "Popis" (číslo dokladu, dátumy...) "Dodávateľ" a "Odberateľ" (môžete si ho vybrať z Adresára alebo vypísať priamo do adresného poľa vo faktúre a potom nechať do Adresára pripísať). V časti "Ceny" potom zadáte cenu faktúry - na pomoc budete mať daňovú tabuľku pre kalkuláciu DPH, ktorá vám sama dopočíta chýbajúce hodnoty (základ dane, daň či cenu s daňou) vrátane voliteľného zaokrúhlenia.

fakturace 2 Faktúry s položkami: ručné alebo s väzbou na sklady, objednávky

Umožňujú vložiť na doklad faktúry viac položiek. Položky môžu byť zadané ručne (budete odpočítavať zálohu) alebo môžu byť zaradené zo skladu, ponúk, objednávok, dodacích listov a rezervácií. Ručne zadané položky vložíte jednoducho pomocou tlačidla "Pridať" a následným zadaním popisu, ceny a množstva položky. Ak si zvolíte väzbu na skladový a objednávkový systém, môžete preťahovať položky zo skladu priamo do faktúr. Potom máte k dispozícii aj výber podľa výrobných čísiel či výber z dodávok. Do faktúry môžete prenášať aj položky z kompletných dokladov - z dopytov, ponúk, objednávok, skladových dodacích listov. Pre každú položku faktúry je možné zvoliť aj samostatné zaúčtovanie.

Hromadná fakturácia

Vystaviť hromadnú faktúru viacerým odberateľom je rovnako jednoduché - pri výbere odberateľa v  Adresári stačí označiť viacero adries a potvrdiť - miesto jednej konkrétnej adresy potom uvidíte číslo, označujúce celkový počet odberateľov.