Zoznámte sa s Money S3 - Bezpečnosť dát

bezpecnost 1

Používateľské heslá a prístupové práva

Ak pracuje so systémom viac používateľov, je často vhodné obmedziť ich možnosti prístupu k  jednotlivým častiam systému. Napríklad skladník potrebuje priamy a neobmedzený pristup ku skladom, objednávkam a fakturácii, ale mzdové údaje už patria na starosť len účtovníčke. Money S3 umožňuje volitelne zaviesť všetkým používateľom vstup na heslo a následne obmedziť ich prístup do ľubovoľnej časti systému v troch úrovniach: prístup bez obmedzenia, len na čítanie a celkom neprístupné.

Môžete tak jednoducho ošetriť nechcené modifikácie dát a prípadné neoprávnené pokusy o prístup k nim. Prístupová práva prideľuje a odoberá iba vyhradený používateľ - napríklad nadriadený alebo správca systému. 

Evidencia akcií používateľa

fakturace 1Pre každý doklad sa naviac môže viesť história akcií, ktoré s ním používatelia vykonávali - vhodné napríklad pre situácie, kedy s jednou agendou pracuje viac používateľov a potrebujú vysledovať, kto a kedy daný doklad menil. Akcie sa evidujú aj pre všetku prácu s Money S3 - dátum a čas prihlásenia/odhlásenia zo systému, zmeny agendy atď. - všetko je možné samozrejme filtrovať.

Zamykanie dokladov

Často je potrebné si rozpísaný alebo nedoriešený doklad uložiť a zabrániť ostatným používateľom, aby ho modifikovali. V Money S3 je možné toto vykonať jednoducho pomocou funkcie zamykanie dokladov, ktorá doklad označí ako uzamknutý, dovolí ho len prezerať (ak máte dostatočné oprávnenie), ale nie modifikovať. To je možné až po jeho opätovnom odomknutí.

bezpecnost 3

Zálohovanie dát

Tejto téme sa môže vyhnúť iba ten, kto nikdy nemal žiadne poistenie a spolieha na priazeň osudu. Aj počítač je len stroj na spracovanie dát a môže sa pokaziť.  Pre každý prípad je Money S3 vybavené mechanizmom zálohovania dát, ktorý vo vhodnú chvíľu zabezpečí vytvorenie záložnej kópie všetkých dát (napríklad pri ukončení práce so systémom) a následne je ju možné vypáliť na CD ROM alebo uložiť na oddelený disk. I zálohovanie si môžete naplánovať ako operáciu, ktorá sa spustí v zadaný čas.