Zoznámte sa s Money S3 - Adresár

adresar 1Prehľadné vedenie kontaktov 

 

Modul Adresár ako hlavný pomocník obchodného manažéra ponúka veľmi rozsiahle možnosti správy kontaktov. Každú adresu je možné voliteľne zaradiť do niektorej z prednastavených skupín (napr. Dodávatelia a Odberatelia) mezi ktorými je možné sa rýchle prepínať; využiť môžete samozrejme všetky štandardné funkcie ako je triedenie a filtrovanie. Adresná karta obsahuje množstvo údajov vrátane samostatných variantov adries pre prevádzku, fakturačnú adresu a obchodné meno. Ku každej adrese je možné viesť neobmedzené množstvo kontaktných osôb a sledovať celý rad ďalších užitočných podrobností ako je napríklad posledná pohľadávka atď. 


 adresar 2

  Adresné kľúče

 

Veľmi silným nástrojom Adresára je možnosť viesť si neobmedzené množstvo vlastných atribútov kontaktných adries (napr. "účastník veľtrhu", "prejavil záujem", "nutné znova kontaktovať" apod.) ktoré je možné priraďovať jednotlivým adresám. Podľa týchto kľúčov je možné kontakty ďalej triediť, hromadne meniť, odoberať či priradzovať.

 

 

Evidencia akcií s kontaktom

Ku každej adrese si môžete priradiť tzv. používateľskú akciu, ktorá uchováva udalosť (vrátane dátumu a času) spojenú s adresou - napr. telefónny kontakt, schôdzka, zaslanie ponuky. Akcie s adresou je možné triediť, tlačiť, filtrovať, pridelovať ich ako úlohu zadaným pracovníkom, sledovať, či sú splnené alebo nie a ďalšie. Vždy tak máte pod kontrolou akcie, ktoré ste k zadanej akcii vykonávali alebo nechali vykonávať - a to oceníte nielen v situácii, kedy si tieto akcie zobrazíte v priebehu telefónneho hovoru s vaším obchodným partnerom.

adresar 3

 

 

Hromadné adresné operácie a tlač štítkov

 

V obchodnej praxi sa často stretávame s potrebou vykonávať hromadné adresné operácie, napr. rozoslanie nových cenníkov, pozvánok, novoročeniek a ďalších. Adresár Money S3 má komfortnú funkciu pre hromadnú tlač poštových adries na samolepiace štítky alebo obálky a je schopný odovzdať do vášho e-mailového klienta zoznam vybraných e-mailových adries -  pochopiteľne vrátane možnosti využitia adresných kľúčov a filtrovania.