G-SOFTWIS s.r.o.

Predaj ekonomického programu MONEY S3 / S4 / S5 a ponuka účtovníckych služieb

G-SOFTWIS Logo

G-SOFTWIS, spol. s r.o.

Firma G-SOFTWIS s.r.o. je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti vedenia podvojného a jednoduchého účtovníctva už od roku 1992. Začínali sme programom ESET ktorý pracoval ešte v systéme DOS a preto sme už v roku 1997 prešli na ekonomický systém pod WINDOWS s označením MONEY 97. Prešli sme takmer celým vývojom tohto systému, cez označenie MONEY 97 – MONEY 2000 – MONEY S3 a v súčastnosti poskytujeme svoje služby zákazníkom aj v systéme MONEY S4 a aj v najvyššom type MONEY S5. Systémy MONEY S4 a S5 využívajú platformu SQL servru.

G-SOFTWIS Logo

Firma GUCT – Ing. Marta Grófová

Firma GUCT – Ing. Marta Grófová je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti Práce a Mzdy. Jej druhou hlavnou činnosťou sú účtovné uzávierky a vypracovávanie koncoročných daňových priznaní.

Samozrejme popri „bežnom účtovníctve“ robíme aj prípadné rekonštrukcie predchádzajúcich účtovných rokov. K ekonomickým systémom MONEY poskytujeme aj komplexné služby: správa dát, inštalácia, zaškolenie, poradenstvo, konzultácie, nastavenie systému, úprava formulárov...

Základné ceny služieb poskytované firmou G-SOFTWIS spol. s r.o.

s účinnosťou od 1.1.2023

Ceny účtovníckych služieb: Cena za vedenie účtovníctva sa určuje z prípadu na prípad po osobnej konzultácii individuálne podľa rozsahu dokladov. Cena je stanovená vždy paušálne mesačne (prípadne štvrťročne) v pevnej sume a v tejto cene je zarátané vždy aj spracovanie všetkých daňových hlásení, vypracovanie ostatných hlásení, ktoré majú podklad v účtovníctve. Výnimkou je koncoročné spracovanie daňového priznania, za ktoré si účtujeme jednomesačný paušál v sume platnej za posledný zdaňovací mesiac. Cenu za účtovné služby upravujeme každý polrok tak, aby sa priemerná cena za položku v účtovnom denníku pohybovala na úrovni 0,96 €. Ak si zákazník nahadzuje dáta sám a my robíme len kontrolu zaúčtovania, cena je vo výške 2/3, teda 0,64 €. Skladové hospodárstvo zákazníkovi nevedieme a nekontrolujeme a preto ani neberieme zodpovednosť za dáta v skladovej evidencii. Za správnosť vedenia účtovníctva preberáme plnú zodpovednosť. Za vypracovanie kontrolného výkazu k DPH účtujeme 36,00 €.

Pri poskytovaní mzdových služieb, sú v cene zarátané vypracovanie každomesačných hlásení na zdravotné a sociálne poisťovne, fond zamestnanosti a aj všetky ostatné výkazy.

 • 1 – 2 zamestnancov je  30,00 €
 • 3 – 5 zamestnancov je  65,00 €
 • 6 - 9 zamestnancov je  120,00 €
 • 10 a viac je cena  17,00 €  za jedného zamestnanca

Do počtu sa zarátavajú všetci, ktorým je mzda, alebo odmena za prácu počítaná (teda aj brigádnici, dohodári atď.) Ak sa mzdy musia znovu počítať z viny objednávateľa (napr. dodatočne zmení podklady pre výpočet miezd, doplní nového zamestnanca, teda z dôvodu včasného nedodania reálnych podkladov), tak účtujeme aj za opravný výpočet miezd plnú mesačnú cenu, ako za bežný mesiac (prípadne, ak ešte neboli vypracované výkazy, cena bude polovičná). Ako samostatný výpočet miezd sa počíta aj vypracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti.


Cena za konzultácie je stanovená nasledovne

Účtovné, mzdové a daňové poradenstvo je našim zákazníkom (teda tým, ktorým spracovávame príslušnú agendu) poskytované zadarmo. Pre ostatných platí cena 40,00 € za hodinu konzultácie.


Služby poskytované k ekonomickému programu MONEY

Účtovné, mzdové a daňové poradenstvo je našim zákazníkom (teda tým, ktorým spracovávame príslušnú agendu) poskytované zadarmo. Pre ostatných platí cena 40,00 € za hodinu konzultácie.

 • Základná cena je 50,00 € za hodinu (inštalácia programu, nastavenie parametrov podľa požiadaviek zákazníka, konzultácie k používaniu programu, zhodnotenie a odstránenie chýb v databázach ...)
  zľavu 25% majú zákazníci, ktorí si vo firme G-SOFTWIS s.r.o. zakúpili ekonomický SW MONEY
  zľavu 25% majú všetci ostatní, ktorým je fakturovaná 11. hod. služby a každá ďalšia.
  prirážku 25% účtujeme všetkým, ak si vyžiadajú naše služby mimo pracovných hodín bežného pracovného dňa (za bežné pracovné hodiny považujeme každý pracovný deň od 8,00 hod. do 17,00 hod.)
  prirážku 50% za prácu v sobotu v čase od 9,00 hod do 17,00 hod
  prirážku 100% za prácu v nedeľu a vo sviatok v čase od 9,00 hod do 17,00 hod
  prirážku 150% za prácu v deň pracovného voľna, pracovného pokoja a v deň štátneho sviatku, ak sa práca vykonáva medzi 17,00 hod večernou a 9,00 hod rannou
 • Cenu za dopravu bratislavským firmám neúčtujeme. Mimo bratislavským firmám účtujeme 1,20 € za kilometer
 • Ak školenie Vašich pracovníkov požadujete vykonať vo Vašej firme, vtedy účtujeme 65,00 € za hodinu.
 • Úprava formulára podľa požiadavky je 35,00 € za formulár, vytvorenie nového formulára účtujeme 75,00 € za jeden
 • Pri vrátení vyfakturovaného tovaru účtujeme storno poplatok vo výške 25% z celkovej fakturovanej sumy na pokrytie nákladov spojených s týmto konaním
 • SW inštalujeme a služby poskytujeme len tým zákazníkom, ktorí majú SW zaplatený a všetky svoje záväzky voči našej firme majú vyrovnané.

Pri každom výjazde ku Vám prvú hodinu účtujeme ako celú a potom každú aj začatú ½ hodinu. Všetky tu uvádzané ceny sú bez DPH. Pri poskytnutí služby vo Vašej firme bude vystavený servisný list s popisom vykonanej služby a s cenou.

Kontaktujte nás

Adresa:
G-SOFTWIS s.r.o.
Ambroseho 5
851 02 Bratislava
E-mail: gsoftwis@gsoftwis.sk
GUCT - Ing. Marta Grófová
Ambroseho 5
851 02 Bratislava
E-mail: guct@guct.sk